نشریه پانزده خرداد، از جمله نشریات با سابقه پیرامون نهضت امام خمینی است که نخستین شمارگان آن همزمان با حضور امام خمینی(ره) در نجف اشرف به چاپ رسید. اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص چاپ نشریه در نجف و نیز موقعیتی که نویسندگان آن در جریان مبارزات در عراق داشتند، نسخ کاملی از نشریه در آن دوره در دست نیست. پس از انقلاب اسلامی بخشی از نسخه های ناقص در پرونده های ساواک به دست آمد و بخشی دیگر در کشورهای عربی در نزد برخی از مبارزان مسلمان پیدا شد.

در این مقال، جهت آشنایی خوانندگان با خط مشی نشریه پانزده خرداد از دیروز تا امروز، نسخه هایی از شماره های مختلف نشریه را از خرداد ماه ۱۳۵۲ تا اسفند ۱۳۵۳ به همراه پاره ای از اسناد ساواک در مورد فعالیت های نشریه مذکور به خوانندگان ارائه می گردد.

نسخه کامل PDF
commodo Sed Praesent libero ut Lorem adipiscing