ورود ارتش سرخ و فرصت طلبی‌های حزب توده در استان گلستان

در شهریور سال ۱۳۲۰ مردم ایران شاهد تجاوز متفقین (امریکا،انگلیس و روسیه ) به کشور ما و اشغال آن بودند. در این راستا، روس ها به دلیل هم مرزی با مناطق شمالی کشور، نخستین منطقه‌ای که به اشغال خود در آوردند، خطه گرگان و دشت (استان گلستان فعلی) بود. هجوم روس ها به این منطقه…

neque. in diam facilisis dolor lectus ut