جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی

مفهوم مردم سالاری دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. مفهوم مردم سالاری دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است که با گفتمان رسمی و غالب اندیشه های سیاسی تفاوت بنیادی دارد. عده ای…

پژوهشی پیرامون تاریخ تحلیلی- انتقادی جریان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

بخش اول :«زیرساخت‌های نظری نیروهای اصلاح‌طلب» در این مقاله، هویت فکری اصلاح‌طلبی سکولار، دلایل دگردیسی آنها و ساز و کارهای نظری اصلاح‌طلبی سکولار برای گذار از تفکر امام خمینی، بازخوانی شده است. در بخش نخست مشخص شده که مقصود اصلاح‌طلبان از اصلاح‌طلبی و دموکراتیزاسیون، زدودن منشأ و خاستگاه دینی نظام سیاسی و نشاندن تلقی سکولاریستی…

پژوهشی پیرامون تاریخ تحلیلی- انتقادی جریان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم :«علل راه‌یابی اصلاح‌طلبی سکولار به قدرت سیاسی» در مقاله پیش رو، به این پرسش پاسخ داده شده که چه عللی موجب گردید تا اصلاح‌طلبان بتوانند نظر و گرایش افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند و با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٧۶ و انتخابات بعدی، به درون حاکمیت سیاسی راه یابند….

Nullam libero tristique Sed et, Praesent quis, eleifend id adipiscing dapibus lectus