شرق شناسی «اسرائیلی»، خصوصیات و اهداف

گستره شرق و مفهوم آن در شرق شناسی «اسرائیلی» با تمام ابعاد و زوایای آن است. در این نوع از شرق‌شناسی رایج در «اسرائیل» یهودیان متعددی در مراکز علمی، تحقیقاتی، تاریخ، تمدن، فلسفه و فقه اسلامی و بسیاری از دستاوردهای علمی و فرهنگی، اسلام را مورد مداقه و توجه قرار می دهند و متأسفانه به…

non Curabitur elit. venenatis, Lorem leo