نفاق سبز و نظریه دستکش مخملی در دستی آهنین

انقلاب اسلامی در میان  شگفتی های جهانیان و به ویژه غرب به پیروزی رسید و با پایداری در برابر همه سختی ها به بالندگی خود ادامه داد. ابر قدرت ها برای جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بسیار تلاش کردند ولی از آنجا که کوشش هایشان به سرانجام نرسید، به این فکر افتادند که…

neque. massa consequat. sit mi, Aliquam