جستارهایی پیرامون مبانی پروژه فتنه ها و شورش های مخملی در جمهوری اسلامی

 

دکتر مظفر نامدار

انقلاب اسلامی در میان  شگفتی های جهانیان و به ویژه غرب به پیروزی رسید و با پایداری در برابر همه سختی ها به بالندگی خود ادامه داد. ابر قدرت ها برای جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بسیار تلاش کردند ولی از آنجا که کوشش هایشان به سرانجام نرسید، به این فکر افتادند که با کمک ایرانیان سرسپرده غرب، انقلاب را از مسیر اصلی منحرف کرده و نظام مورد نظر و دست نشانده خود را در ایران روی کار بیاورند. غربگرایان ایرانی از دو دهه گذشته تاکنون بیش از پیش این تئوری را دنیال می کنند.

آنها با پیروی از روش هایی که پیش از این در دیگر نقاط جهان، به ویژه اروپای شرقی به پیروزی رسیده، در پی دستیابی به آرمان های اربابان غربی خود هستند. برای رسیدن به این آرمان ، اعتراضات بدون خشونت ولی گسترده بیش از روش های دیگر مورد توجه قرار گرفت که از آن به نام های انقلاب مخملی یا انقلاب رنگی نیز یاد شده است .این مقاله در نظر دارد آشوب ها یا به اصطلاح جنبش های کاذب پس از انقلاب را بررسی کرده و پیشینه اینگونه حرکت ها را در دیگر نقاط جهان واکاوی نماید.

نسخه کامل PDF
Curabitur id, leo. Praesent libero. venenatis odio tempus vel, leo commodo