توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرایان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه هایی برای سرنگونی و یا انحراف آن از مسیر اصلی انجام گرفت. این دسیسه ها به دست بیگانگان و یا توسط دست نشاندگان آنها در ایران صورت پذیرفت. یکی از این توطئه ها، توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بود. سرسپردگان امریکا گمان می کردند می توانند به آسانی…

چهل سال پیش در چنین روزی: 29 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ تیر ۱۳۵۸

in ut mattis leo ipsum elementum eget libero commodo diam