چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ سخنرانی امام خمینی در جمع اعضای انجمن اسلامی نیروی هوایی اعضای انجمن اسلامی نیروی هوایی با امام خمینی ملاقات کردند. ایشان ابتدا بر ضرورت تبلیغ صحیح و جامع از اسلام تأیید کردند و غفلت از احکام…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲5 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲5 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ محاصره شهر پاوه براساس اخبار رسیده، بی سیم شهربانی پاوه امروز صبح در پیامی از وقوع درگیری میان مهاجمین و مردم در این شهر و جنگ تن به تن و خانه به خانه خبر داد. فرودگاه…

امام موسی صدر مبارزی انقلابی؟

امام موسی صدر

گزیده ای از سخنان حجه الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی در خصوص شخصیت سیاسی امام موسی صدر.

چهل سال پیش در چنین روزی: 16 اردیبهشت 1358

تصویر روزنامه اطلاعات 16 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 15 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 15 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

dictum venenatis sem, mattis pulvinar tempus Lorem venenatis, sed commodo lectus