با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش‌ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون تفاوت های موجود در اندیشه و عمل دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا  در جمهوری اسلامی است.

اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی؛ مفاهیمی با تعابیر مختلف (۱۳۸۸/۶/۳)

اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی؛ مفاهیمی با تعابیر مختلف (۱۳۸۸/۶/۳) این اصطلاحات نامأنوس که امروز مایه اختلاف و تفرقه میان ملت ایران شده و کشور را رو به استیصال برده است، اصطلاحاتی وارداتی و ناهماهنگ با زیربنای فکری و عقیدتی ملت ایران است و معنا و مفهوم آن نیز به درستی روشن نیست و حتی بسیاری از…

odio id elit. tristique elementum commodo ipsum