مدرنیسم، امام خمینی(ره)، نظریه انقلاب اسلامی، گفتمان رسمی غرب

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی در معنای کلاسیک بود، چرا که شامل طرحی ایدئولوژیک همراه با یک الهام گیری سراسری، ارتباطی بی گفتگو و مستحکم بین رهبری و توده های انقلابی، طرح بنیادین آفرینش نظام سیاسی تازه و مهم تر از همه خلق علم سیاست جدیدی بود. مقصود از آسیب شناسی انقلاب در نگاه حضرت امام…

leo. id ut porta. dictum dolor. Curabitur Donec sed