احمدرضا بهنیافر

ظهور اسلام با بیداری بشریت از خواب غفلت، تحولی عمیق در جامعه انسانی ایجاد کرد و تعلم، تعقل و تفکر را جایگزین مصادیق و معیارهای جاهلی با محدوده مکانی و زمانی بسیار گسترده نمود. فرهنگ و تمدن اسلامی که زاییده اسلام و گسترش آن بود با شاخصه­هایی چون الهی­بودن، اعتقاد به خلافت الهی و کرامت انسانی بشر، تأکید بر دانش­اندوزی و عدالت­گستری، اصلاح جامعه، همبستگی و استبداد­ستیزی مظاهر عصر خود و آینده را تحت­الشعاع قرار داد. تمدن اسلامی پس از دوران اوج خود این شاخصه­ها را از دست داد ولی مهم­ترین دلیل احیای آن بیداری اسلامی است که با انقلاب اسلامی آغاز گردید و به سایر مناطق سرایت پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که شاخصه­های تمدن اسلامی با مولفه­های بیداری اسلامی انطباق دارد و نتیجه حاصله آن نیز آن است که احیای تمدن اسلامی در عصر حاضر در گرو بیداری اسلامی در جهان اسلام با همان شاخصه­های تمدن اسلام است.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *