نرجس عبدیائى

فداییان اسلام

سازمان فداییان اسلام جمعیتى اسلامی – سیاسى بود که شیوه هاى مبارزاتى مختلف علیه رژیم پهلوى به منظور برپایى احکام اسلام و تشکیل حکومت اسلامى داشت. نوع مبارزه علیه رژیم طاغوت توسط این گروه را، مى توان تحت عنوان فریضه امر به معروف و نهى از منکر با توجه به مراتب و شرایط خاص آن تبیین نمود. فداییان، مبارزات خود را در شیوه هاى سلبى و ایجابى در برابر طاغوت پهلوى اعمال مى نمودند.

آنها از شیوه هاى ایجابى مانند رایزنى سیاسى و نصیحت حاکمان، ارایه طرح اصلاحى، همکارى با دیگر مبارزان، استفاده از اهرم قانون گذارى، مناظره، بیعت، تقیه و شیوه هاى سلبى مانند تبلیغ و افشاگرى، تظاهرات، تهدید، ترور، تحصن، اعتصاب و… به صورت توأم در مبارزات خود علیه نظام طاغوتى عصرشان استفاده مى کردند.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.