جستارهایی پیرامون به یاد سی و سومین سالروز شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی

اسناد زیر بخشی از اوراق پرونده زنده یاد؛ عالم مجاهد؛ مرحوم آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی درباره کاپیتولاسیون و مجلس ختم فرزند ارشد امام  است. سند اول در واقع دستخط مرحوم آقا مصطفی خمینی است که قرار بود به شکل اعلامیه‌ای علیه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ با همیاری جمعی از اهالی قم تنظیم شود که مقارن تنظیم این سند ایشان توسط ساواک دستگیر و متن دست نوشته به دست ساواک افتاد.

نسخه کامل PDF