بیژن تقی زاده

از نظر آیت الله کاشف الغطاء مسئله مهم مسلمانان جهان، در حال حاضر مصیبت وارد شده بر فلسطینیان است؛ این معضل مهم در سایه وجود استعمارگران غربی(انگلستان و امریکا)می باشد. لذا بر همه مسلمانان است که این مشکل فلسطین را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و برای آن راه چاره‌ای بیندیشند و این مسئله نباید تا زمانی که یهودیان از خاک مسلمانان بیرون روند و به تبع آن آزادسازی فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی صورت گیرد، از دستور کار خارج شود.

آیت‌الله کاشف الغطا برای رسیدن به این مهم به این نکته تأکید می‌ورزید که بر ای این کار بایستی آیه شریفه «اشداء علی الکفار رحما بینهم» بایستی در میان مسلمانان و دولت‌های اسلامی ترویج یابد تا ممالک اسلامی، از ضعف و زبونی در مقابل استعمارگران فاصله گیرند و مسلمانان به یکپارچگی دست یابند. در این نوشتار کوشیده شده‌است تا مشکلات جهان اسلام با تأکید بر مسئله فلسطین از منظر آیت‌الله کاشف الغطاء مورد بررسی قرار گیرد.

نسخه کامل PDF