نوشته دکتر صادق زیبا کلام

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

کتاب مقدمه ای بر انقلاب اسلامی بنا به ادعای نویسنده‌اش دکتر صادق زیبا کلام قصد دارد تا با عبور از یک سری مفاهیم که به عنوان «اصول ثابت» در مورد رژیم شاه و انقلاب اسلامی  فرض گرفته شده است،رویکرد جدیدی به این واقعه بزرگ داشته باشد و طبعاً تحلیلی منطبق بر واقعیت به خوانندگانش ارائه دهد. نویسنده همچنین با اشاره به ایرادات و انتقاداتی که بر این کتاب وارد آمده، مدعی است: «ریشه این ایرادات نه بر کتاب بلکه بر نوع روش و یا رویکرد منتقدین وارد است».

در واقع باید گفت به اعتقاد ایشان چنانچه منتقدان کتاب نیز چشم‌هایشان را بشویند و با زدودن آن «اصول ثابت»، اما غیر واقعی، جور دیگری به مسائل نگاه کنند، به همان نتیجه ای خواهند رسید که در کتاب آمده است. در نوشتار پیشرو سعی بر آن است تا کتاب مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی مورد نقد و بررسی منصفانه قرار گیرد تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت این اثر آشکار شود.

نسخه کامل PDF
pulvinar elit. Praesent in eget ut facilisis