مهدی رجبی

جنگ پست مدرن نبردی است که استراتژی مسلط و وجه غالب در آن، استفاده از ابزار و اقدامات نرم افزاری با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته می باشد. وارد شدن اسرائیل به عرصه جنگ پست مدرن، در حقیقت درگیر کردن غیر نظامیان در ورطه نبرد، به وجود آوردن محیط نظامی و آموزشی جدید با استفاده از فضاهای مجازی، گسترش سلاح های پیشرفته و غیر متعارف، نظیر سلاح های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک و … در راستای ایجاد ترس و وحشت برای اعمال سیاست بازدارندگی و تحمیل خواسته های خود می باشد.

نوشته حاضر در پی آن است تا با بررسی استراتژی های اسرائیل در جنگ پسا تجدد(پست مدرن)، ابعاد سیاست جدید این رژیم را در برخورد با جهان اسلام، مسائل منطقه و در رأس همه، ایران تا حدودی مشخص نماید و عرصه های جدیدی که به یمن فن آوری های نوین برای سیاست های اسرائیل گشوده شده است را تجزیه تحلیل کند.

نسخه کامل PDF
commodo dolor. lectus id, porta. elit. dolor