نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران

متن پیش رو، مصاحبه با ناصر ابوشریف از جمله الگوهای مبارزه و مجاهدت در فلسطین اشغالی است. وی ۱۳ سال به جرم حمله به به یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست از سوی رژیم اشغالگر قدس به زندان افتاد و از ۲۴ تیر ۱۳۸۶ نمایندگی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران را بر عهده دارد.

نسخه کامل PDF