متن پیش رو، مصاحبه با دکتر ابواسامه عبدالمعطی از جمله الگوهای مبارزه و مجاهدت در فلسطین اشغالی است. وی در دو نوبت و به مدت پنج سال از سوی صهیونیست‌ها به زندان افتاد. مسئولیت یکی از انجمن‌های خیریه وابسته به حماس را به عهده داشته و ظرف مدت شش سال نمایندگی جنبش حماس در ایران را بر عهده داشت.

نسخه کامل PDF
Aliquam in leo ut facilisis eget justo venenatis commodo ut Curabitur adipiscing