برررسی کتابشناختی

محمد کاظم رحمتی

مطالعات اسلام‌شناسی و روند تکوین جریان اسلام‌شناسی در قرن بیستم، خود در حال حاضر یکی از موضوعات جالب برای تحقیق است. نگاه متفاوت خاورشناسان که ریشه در تفاوت روش شناختی آنها در قیاس با مسلمانان دارد، غالباً به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت مطالعات ذکر شده است. اما نکته شگفت انگیزی که در بررسی تحقیقات اسلام‌شناسی برای هر فرد آشنا با این تحقیقات به وضوح خود را عیان می کند، توجه جدی محققان فلسظین اشغالی به مسائل جهان اسلام و شگفت ‌تر، ضرب‌آهنگ پرشتاب تنوع و گسترش مطالعات فلسطین اشغالی خاصه در دهه‌های اخیر است. فهرست حاضر در حقیقت تلاشی اولیه جهت تدوین و گردآوری اطلاعات ناظر به جریان اسلام شناسی در فلسطین اشغالی است.

نسخه کامل PDF
suscipit tempus ut dapibus venenatis, Sed et, consequat.