مصطفی آیت مهدوی

سال ۱۳۸۶، از سوی مقام معظم رهبری، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گذاری شده است. درک مبانی و جامعه شناختی اتحاد ملی و انسجام اسلامی و همگونی نظام های نهادین اجتماعی به منزله پیش درآمد وفاق و اتحاد جامعه و از همه مهم‌تر اسلامی شدن نهادها، سازمان‌ها و نظام های اجتماعی از جمله مباحثی است که با عنوان جستارهایی راهبردی برای اتحاد ملی و انسجام اسلامی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نسخه کامل PDF
Phasellus ultricies non ut dapibus nec justo