دکتر سید حمید روحانی

با نگاهی به نقشه های و نیرنگ ‌ها، توطئه‌ها و ترفندهای جهانخوران در کشورهای مختلف، می‌بینیم که استکبار جهانی از راه رخنه و نفوذ و گماردن مهره های ورزیده در کنار مردان انقلابی و شخصیت های ضد استعماری، بهتر از هر راه و شگرد دیگری توانسته است نقشه های خائنانه خویش را پیش ببرد، آرمان های ملی و اندیشه های انقلابی آزادی خواهان را به مسلخ بکشاند و ملت‌ها را با شکست مواجه سازد. امریکایی ها با آگاهی از هوشیاری و نفوذ ناپذیری امام خمینی دریافتند که نزدیک شدن و نفوذ در او شدنی نیست.

از این رو بر آن شدند روی عناصری که به نحوی با امام در ارتباط هستند سرمایه گذاری کنند و به دست آنان نقشه ها و نیرنگ های خود را پیش برند. از جمله این عناصر ابوالحسن بنی صدر بود، هر چند که وی نخستین و آخرین مهره در این جریان نبود. شخصیت دیگر که مورد بهربرداری استکبار و سازمان های جسوسی شد، آقای منتظری بود، دشمنان انقلاب ایران دریافتند که با استفاده از ساده اندیشی ها و تاثیر پذیری های وی می توانند نقشه های خود را عملی کنند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا بهره برداری های عناصر بیگانه و سازمان های جاسوسی بین المللی را از طریق نفوذ در بیت آقای منتظری تبیین سازد.

نسخه کامل PDF
libero. venenatis Nullam Aenean leo. Donec in adipiscing