امام خمینی(ره) و 23 قاعده عقلی در اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه از کتاب کشف اسرار