تصویر روزنامه اطلاعات ۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.