تصویر روزنامه اطلاعات ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 4 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان 4 اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.