تصویر روزنامه اطلاعات ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

 اطلاعات 3 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه کیهان ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

 روزنامه کیهان 3 اردیبهشت ۱۳۵۸
 روزنامه کیهان 3 اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.