یکی از دانشجویان، در پایان سخنرانی مدیر مسئول فصلنامه ۱۵خرداد در روز ۲۱بهمن۹۲، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز پرسید: شما فرمودید که نهضت امام خمینی، نهضتی معنوی و روحانی بود، مسائل مادی در آن هیچ نقشی نداشت؛ امام برای دفاع از اسلام به پا خاست و هیچ‌گاه اندیشه مادی نداشتند؛ قیام ملت ایران علیه شاه برای کار و نان و مسکن نبود، حتی برای نفت و تنباکو و… نبود؛ مردم در راه دفاع از اسلام و حسین زمان به صحنه آمدند و جان و جوان دادند. اگر مسائل مادی در نهضت امام نقشی نداشت، چگونه امام در روز ورود به ایران (۱۲بهمن۱۳۵۷) به ملت ایران وعده دادند که آب و برق، رایگان خواهد شد؟

متأسفانه به علت ضیق وقت، مجال پاسخگویی مفصل، مستند و مستدل به این پرسش در آن سخنرانی ممکن نشد و قول داده شد که به این پرسش در شماره جاری فصلنامه ۱۵خرداد پاسخ داده شود…

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.