بوران توطئه در نخستین سال پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی

سقوط چهارصد و چهل و ششمین و آخرین پادشاه ایران از تخت‌طاووس را باید شگفت‌انگیزترین پدیده سیاسی تاریخ معاصر جهان دانست؛ هم از آن جهت که شاه تصور نمی‌کرد با داشتن یک ارتش هفتصد هزار نفری مسلح به انواع تسلیحات، شکست بخورد و هم از این نظر که او تنها شاهی بود که چند دولت…

نفوذ فرهنگی

تأملاتی در شیوه‌های نفوذ در نهادهای آموزشی ایران از منظر اسناد لانه جاسوسی امریکا غرب برای دست‌یابی به اهداف خویش در جهان اسلام از هر ابزار و شیوه‌ای بهره می‌گیرد و بعد از شکست شیوه سخت‌افزاری، امریکا به سمت و سوی نفوذ و رخنه فرهنگی سوق یافت تا با استفاده از شگردهای فرهنگی بتوانند منافع…