محک تجربه و سخنانی که در آنها «غش» هست

شیخ فضل الله نوری

بررسی ادعاهای آقای حسین آبادیان درباره مجتهد نوری محققان دقیق، در پیچ و خم‌های تاریک تاریخ، چه بسیار سرهای بریده دیده‌اند که بی‌جرم و بی‌جنایت به تیغ تیز تندروان و تندخویان از جسم جدا شده‌اند! به عبارتی، تاریخ ترورستان است و بند بند آن، سرکَشی ظالم و سرکُشی مظلوم. گاهی مظلوم را ترور جسمانی می‌کردند…

روایتی از نفوذ در جریان مشروطه-فیلم

بابیها ، بهائیها و فراماسونرها به عنوان جریانهای نفوذ نقش موثری در انحراف مشروطه داشتند.  

عبرت گرفتن از نهضت مشروطیت‌

شیخ-فضل-الله-نوری

  عبرت گرفتن از نهضت مشروطه و مراقبت درباره ایجاد تفرقه دربین مردم و منحرف کردن از مسیر اصلی- امام خمینی (ره) تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست‌هایی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم‌بندی…