چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ پیام امام خمینی برای تعیین جمعه آخرماه رمضان به عنوان روز قدس امام خمینی امروز طی پیامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس تعیین کردند. در این پیام آمده است: «بسم الله…