احمدرضا بهنیافر

ظهور اسلام با بیداری بشریت از خواب غفلت، تحولی عمیق در جامعه انسانی ایجاد کرد و تعلم، تعقل و تفکر را جایگزین مصادیق و معیارهای جاهلی با محدوده مکانی و زمانی بسیار گسترده نمود. فرهنگ و تمدن اسلامی که زاییده اسلام و گسترش آن بود با شاخصه‌هایی چون الهی بودن، اعتقاد به خلافت الهی و کرامت انسانی بشر، تأکید بر دانش‌اندوزی و عدالت‌گستری، اصلاح جامعه، همبستگی و استبدادستیزی مظاهر عصر خود و آینده را تحت‌الشعاع قرار داد.

تمدن اسلامی پس از دوران اوج خود این شاخصه‌ها را از دست داد ولی مهم‌ترین دلیل احیای آن بیداری اسلامی است که با انقلاب اسلامی آغاز گردید و به سایر مناطق سرایت پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی روشن نماید که شاخصه‌های تمدن اسلامی با مؤلفه‌های بیداری اسلامی انطباق دارد و نتیجه حاصله نیز آن است که احیای تمدن اسلامی در عصر حاضر در گرو بیداری اسلامی در جهان اسلام با همان شاخصه‌های تمدن اسلام است.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *