تاوان غرور و تکبر

نقدی بر کتاب خاطرات بنی صدر

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

بنی صدر

مقاله حاضر نقد کوتاهی بر کتاب درس تجربه خاطرات ابوالحسن بني‌صدر اولين رئيس‌جمهوري ايران است. اين كتاب كه در دو جلد توسط انتشارات انقلاب اسلامي در آبان 1380 در آلمان به چاپ رسيده به كوشش آقاي حميد احمدي مدير انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران (برلين) تدوين و صرفاً در خارج از كشور عرضه شده است. كار ضبط خاطرات بني‌صدر در ورساي فرانسه و در 26شهريور1378 آغاز مي‌شود و طي ده جلسه ادامه مي‌يابد. حاصل اين گفت‌وگوها در جلد اول منعكس است و جلد دوم به تحقيق درباره تاريخ انقلاب اسلامي اختصاص يافته است. اميد آنكه نقد حاضر بتواند خواننده را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد.

نسخه کامل PDF