گزارشهای ساواک و شهربانی رژیم پهلوی

معصومه مرادپور

انقلاب اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید از جمله رخدادهای استثنائی و کم نظیر تاریخ ایران است که نه تنهامختص یک شهر یا منطقه ای خاص نبود بلکه تمام شهرهای ایران به نوبه خود در این واقعه حضور داشتند. با توجه به دامنه تأثیرات فراگیر و شگرف این رخداد، شایسته است که بارها و بارها از زوایا و ابعاد گوناگون بررسی شود و ضروری است که تمامی آنچه به وقوع پیوسته است، حتی اگر در دورافتاده‌ترین روستاها باشد در تاریخ ثبت و ضبط گردد. روزشمار حاضر با همین انگیزه نگاشته شده است.

در این بخش از روزشمار به حوادث دی و بهمن ماه ۱۳۵۷ پرداخته خواهد شد، از جمله حوادث مهم این دوره افشای اسامی اعضای بلندپایه ساواک و توزیع این اوراق در میان مردم، نخست وزیری شاپور بختیار، اعتصابات در شرکت ملی نفت، خروج شاه از ایران، تظاهرات تاسوعا و عاشورای حسینی، بسته شدن فرودگاه مهرآباد، ورود امام خمینی به میهن  و پیروزی انقلاب اسلامی می باشد.

نسخه کامل PDF