«بیگانه ای میان ما» (۲)

تا کنون در هیچ یک از کتاب‌های منتشر شده در جمهوری اسلامی ایران اعم از اسنادی و تحقیقی راجع به روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوره پهلوی، نام الیعزر تسفریر نیامده است. این فرد آخرین مأمور اطلاعاتی موساد در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که در محافل اطلاعاتی نام اختصاری…

صهیونیسم به مثابه بدفرجامی یک ایده نژادپرستی اعتقادی

یهودیت یک مفهوم اعتقادی مبتنی بر تعالیم مذهبی تورات است که یهودیت را تافته جدا بافته از اقوام جهان تلقی کرده و تفاوت اساسی و ماهوی بین یهودیت و دیگر ادیان الهی را مشخص می کند. مسیح آزاری و اصرار به قتل فجیعانه آن حضرت توسط یهودیان که صحنه قتل و شکنجه را به میدان…

«بیگانه میان ما»

تا کنون در هیچ یک از کتاب‌های منتشر شده در جمهوری اسلامی ایران اعم از اسنادی و تحقیقی راجع به روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوره پهلوی، نام الیعزر تسفریر نیامده است. این فرد آخرین مأمور اطلاعاتی موساد در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که در محافل اطلاعاتی نام اختصاری…

ایران در دائره المعارف جودائیکا

دائره المعارف ها مهم ترین مراجع و منابع علمی برای دستیابی به اطلاعات عمومی، اولیه و کلی پیرامون یک موضوع هستند. حال دائره المعارف یهود یا جودائیکا از جمله دائره المعارف‌های معروف است که نسخه جدید و ۲۲ جلدی آن در سال ۲۰۰۷ به بازار عرضه شده است. این مجموعه با نسخه قبلی که در…

تحلیل و نقد ادبی داستان «خون برای فطیر»

ذیل مدخل ‌blood Lible در دائره المعارف معروف یهود یا جودائیکا مقاله مفصلی راجع به موضوع «خون برای فطیر مقدس» آمده است که در دانشنامه‌های معتبر جهانی از آن به «تهمت خون» یاد می شود. این اتهام در طول تاریخ حضور یهودیان در اروپا  و سپس دیگر مناطق دنیا، همواره به عنوان یکی از عوامل…

quis lectus dapibus in facilisis eleifend odio elit. ut mattis