شش میلیون یهودی کشته نشده!!!

هولوکاست یا افسانه کشتار شش میلیون یهودی در کوره‌های آدم‌سوزی و اتاق‌های گاز هیتلری، برای اینکه در منظر و ذهن جهانیان به عنوان یک واقعه انکار ناپذیر تاریخی قلمداد شود، از جهات مختلف توسط صهیونیست‌ها به دروغ تبیین و به صورت همه جانبه تبلیغ شده است. تا کنون تحقیقات مفصل تاریخی در قالب کتاب، نشریه…

neque. ipsum risus sed ultricies ut dolor. venenatis, Praesent