مشکله تجدد در ایران امروز

دکتر فرهنگ رجایی از جمله روشنفکران ایرانی است که در آثار خود توجه جدی به موضوع و هویت ایرانی کرده است. به زعم وی هویت ایرانی با مساله یا مشکله جدی مواجه است که اگر نتواند چاره ای درست بیاندیشد. از گردونه تمدن جهانی امروز خارج خواهد شد. یکی از آثار مورد نظر، کتاب «مشکله…

طرحی برای پژوهش امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران معاصر

انقلاب مشروطه یک انقلاب دوره گذار از یک جامعه کهنه و پوسیده با اقتصاد معیشتی و نظام سیاسی و اجتماعی غیر قابل اتکا در دوره دگرگونی های بنیادی در عصر مدرنیته و مدنیزاسیون در ایران بود. اما نظامی که تحت عنوان نظام مشروطه حاکم شد و دولت های این نظام، استعداد، ظرفیت، مبانی فکری، دینی…

ut elit. Lorem commodo consequat. vel, quis, ultricies