چهل سال پیش در چنین روزی: 3 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 14 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۹ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 9 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 9 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۹ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۹ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۹ مرداد ۱۳۵۸ مصاحبه مطبوعاتی آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی و دکتر عباس شیبانی در خصوص انتخابات خبرگان قانون اساسی امروز آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی و دکتر عباس شیبانی در یک مصاحبه مطبوعاتی نظرات خود را در مورد…

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 20 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ تیر ۱۳۵۸

eget ut mi, sed id Praesent eleifend leo.