چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 اسفند ۱۳۵۷

24 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ اسفند ۱۳۵۷: بازرگان: دولت زیر فشار است   تصویر روزنامه کیهان ۲۴ اسفند ۱۳۵۷: اعدام برای هویدا

risus mattis sem, ultricies ante. mattis massa commodo efficitur.