گیلان در آغازین تکاپوهای مشروطه‌خواهی

مجلس شورای ملی

گیلان از مناطق پیشگام در جنبش‌های اسلامی معاصر است و حماسه‌های مختلفی در کارنامه مردم آن وجود دارد. یکی از آغازین حرکت‌های سیاسی مردم گیلان در دوران معاصر، فعالیت‌های اسلام‌خواهانه در نهضت مشروطیت است و زمانی که مشروطه به انحراف رفت، نهضت جنگل را برای اصلاح مشروطه، آفریدند. جریانات مختلف فکری و سیاسی که در…

nunc porta. efficitur. massa mattis odio suscipit commodo lectus velit,