جریان روشنفکری و وارونه نویسی غرب شناسی عالمان شیعه در تاریخ معاصر ایران

از دو سده پیش تاکنون، بنا به دلایلی چند، تاریخ نگاری معاصر ایران، بیشتر با خامه روشنفکری رقم خورده است. این جریان، به گونه‌ای به تبیین تاریخ سیاسی معاصر پرداخته است که خود بتواند در آن نقش کلیدی و محوری را بازیگر باشد و جریان رقیب آن یعنی جریان دینی- که در حقیقت، جریان محوری…

non ut felis leo. vel, nec