توطئه‌ای با عنوان اتحاد مقدس

توطئه اتحاد مقدس

… چند روز است آزاد شده ام. فرصت مطالعه روزنامه نداشتم. در زندان فراغت داشتم و مطالعه می کردم تا اینکه روزنامه اطلاعات، مورخ سه شنبه ۱۸ فروردین ۴۳، را به من دادند. من از آقایان گله دارم که چرا زودتر به من [اطّلاع] ندادند. در این روزنامه کثیف اطّلاعات، تحت عنوان «اتّحاد مقدّس»، در…

libero Donec leo. at consequat. libero dictum