بازکاوی نقش امریکا در ایجاد آشوب‌های کور دی‌ماه96 بر اساس اطلاعات آشکار

امریکا

اغتشاشات و آشوب‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ یکی از توطئه‌های ناکام دشمنان جمهوری اسلامی بود، که در آستانه چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی با محوریت شیطان بزرگ، طراحی و با همدستی عوامل خارجی و داخلی، به اجرا گذاشته شد و البته ناکام ماند. در این مقاله با اتکا به اطلاعات منتشرشده و خصوصاً با توجه به تصریحات…

ante. quis, et, sit Donec nec libero