بازخوانی فتنه‌انگیزی‌های گروه‌های مزدور چپ و راست در وقایع گنبد کاووس در سال 1358

وقایع گنبد کاووس سال 1358

وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر رئیس‌جمهور امریکا، نوشت: فاجعه سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، تراژدی برای شخص شاه و فاجعه‌ای راهبردین برای امریکا و شکست سیاسی برای رئیس‌جمهور آن بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پایه‌های راهبردین ستون استواری که منطقه حیاتی نفت‌خیز خلیج فارس را از نفوذ…