تحلیل و نقد ادبی داستان «خون برای فطیر»

ذیل مدخل ‌blood Lible در دائره المعارف معروف یهود یا جودائیکا مقاله مفصلی راجع به موضوع «خون برای فطیر مقدس» آمده است که در دانشنامه‌های معتبر جهانی از آن به «تهمت خون» یاد می شود. این اتهام در طول تاریخ حضور یهودیان در اروپا  و سپس دیگر مناطق دنیا، همواره به عنوان یکی از عوامل…

Curabitur dolor odio Phasellus pulvinar mattis leo. quis,