شرم!

ابراز انزجار عموی نسبت به اظهارنظر نابجای ظریف درباره امکان مذاکره با آمریکا پس از ترور حاج قاسم سلیمانی

ترامپ دم میدهد، برجامی‌ها سینه می زنند!

دکترسید حمید روحانی به نظر می رسد آمریکا از هم اکنون نگران انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری ایران است که مبادا قدرت در چنگ کسانی بیفتد که قبله آمالشان کاخ سفید نباشد و از وادادگی و تسلیم طلبی گریزان باشند، از این رو ، سخت در اندیشه است که مهره ای بتراشد و به صحنه…