کنفرانس ضد نژادپرستی دوربان دو خواست ملت ها و مقاومت دولت ها

یکی از کنفرانس‌های مهم بین‌المللی که با تجهیز همه جانبه غرب و صهیونیسم علیه قربانیان نژاد پرستی تشکیل شد، کنفرانس بازنگری دوربان ۱ در ژنو بود که در آوریل ۲۰۰۹ در کشور سوئیس برپا گردید. حوادث قبل و پس از انتخابات در ایران و سوء استفاده از این حادثه علیه یکدیگر در رقابت های انتخاباتی،…