پاسخ به برخی افسانه‌بافی‌های سلطنت‌طلبان (۱۳۸۷/۶/۳)

پاسخ به برخی افسانه‌بافی‌های سلطنت‌طلبان (۱۳۸۷/۶/۳) دکتر سید حمید روحانی: در پاسخ به این پرسش بایسته است نکته‌هایی را خاطرنشان کنم، به نظر می‌رسد ساده‌لوحانه‌ترین و کم‌ارج‌ترین داوری نسبت به تاریخ یک ملت و از همه مهم‌تر یک انقلاب بزرگ اجتماعی مثل انقلاب کبیر اسلامی این باشد که بخواهیم آن را منتسب به کشوری مثل…

Nullam eleifend ipsum ultricies vel, libero suscipit Sed