چهل سال پیش در چنین روزی: 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  8 مرداد ۱۳۵۸ انتشار نشریه پیام شهید اولین شماره روزنامه پیام شهید به مدیریت شیخ محمد منتظری صبح امروز منتشر شد. این نشریه که خود را سخنگوی توده های میلیونی مسلمان ایران، مسلمانان جهان، مستضعفین جهان، ایران، فلسطین، لبنان،…

چهل سال پیش در چنین روزی: 31 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 31 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳۱ تیر ۱۳۵۸ حکم امام خمینی به شورای انقلاب اسلامی برای تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر امام خمینی طی حکمی شورای انقلاب اسلامی را مأمور تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر کردند….

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ تیر ۱۳۵۸ نظرات اصلاحی آیت الله العظمی مرعشی نجفی درباره پیش نویس قانون اساسی در شماره امروز روزنامه اطلاعات نظرات اصلاحی آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مورد پیش نویس قانون اساسی منتشر شد. (اط ۲۸/۴، ص ۱۰)…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ تیر ۱۳۵۸ درخواست بازاریان تهران برای اعمال اصلاحات مورد نظر آیت الله خوانساری در پیش نویس قانون اساسی جدید بیش از ۱۲ هزار نفر از تجار و اصناف بازار تهران با امضاء طوماری که به مقامات مسئول ارائه…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲5 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲5 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲3 تیر ۱۳۵8

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۳ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱3 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۳ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳ تیر ۱۳۵۸

amet, tempus ut Aenean pulvinar libero felis Lorem