چهل سال پیش در چنین روزی: 1 مرداد 1358

تصویر روزنامه اطلاعات 1 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱ مرداد ۱۳۵۸ اعلام اسامی نامزدهای جدید حزب جمهوری اسلامی برای مجلس خبرگان قانون اساسی به دنبال انصراف آقایان آیت الله العظمی محلاتی، دکتر حبیب الله پیمان، حجت الاسلام شیخ علی تهرانی و حجت الاسلام دکتر حسن روحانی از…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱4 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۴ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ تیر ۱۳۵۸

venenatis, quis, Sed id diam Donec Praesent