حماسه و ستارخان؛ تاریخ‌نگاری رسمی عصر مشروطه

در تاریخ نگاری رسمی مشروطه که هنوز هم روایت های یکسوگرایانه و تنگ نظرانه آن نوشته های تاریخی این دوره را تحت سیطره خود دارد بطور کلی در این زمینه دو رویکرد کلی وجود دارد یکی رویکرد آزادی خواهان، مشروطه طلبان، اصلاح گران و … و دیگری رویکرد مستبدان، مخالفان آزادی و قانون، حامیان عقب…

Donec venenatis ipsum libero ante. eleifend ut mattis ipsum quis