چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 اسفند ۱۳۵۷

16 اسفند 1357

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ اسفند ۱۳۵۷: امریکا در خلیج فارس قدرت نمایی می‌کند تصویر روزنامه کیهان ۱۶ اسفند ۱۳۵۷: انتقاد شدید امام ازدولت انتشار سند طرح ربودن امام خمینی در بررسی اسناد و مدارک ژاندارمری استان هرمزگان بخشنامه ای به دست مأموران افتاد که به موجب آن در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۷ ژاندارمری های مناطق ساحلی خلیج…

Praesent elit. ut neque. ut at